Wyr????nienia

Chusteczki do demakija??u Cleanic Professional Anti-Age docenione przez ekspert??w!

Marka Cleanic ju?? po raz kolejny otrzyma??a nagrod─? Best Beauty Buys, przyznawan─? przez kobiecy miesi─?cznik Ô??InStyleÔ?Ł. Chusteczki do demakija??u Cleanic Professional Anti-Age zdoby??y wyr????nienie w konkursie magazynu Ô??InStyleÔ?Ł oraz uzyska??y tytu?? Ô??Laureat InStyle Best Beauty Buys 2016Ô?Ł w kategorii cera dojrza??a Ô?? produkt w dobrej cenie. Idealne na wakacje, basen i si??owni─?. Skutecznie usuwaj─? makija?? a jednocze??nie s─? delikatne dla sk??ry i piel─?gnuj─? j─?.

CHUSTECZKI DO DEMAKIJA??U CLEANIC OCZYSZCZENIE I NAWIL??ENIE WYR????NIONE W PLEBISCYCIE GLAMMIES 2016!

Redakcja magazynu Glamour ju?? po raz drugi przeprowadzi??a plebiscyt urodowy Glammies 2016. W ramach konkursu wybranych zosta??o 37 laureat??w, w dwudziestu r????nych kategoriach.

Zmywacz Cleanic zosta?? nagrodzony w konkursie Best Beauty Buys presti??owego magazynu InStyle!

W 2015 roku redakcja magazynu InStyle ju?? po raz ??smy przeprowadzi??a konkurs Best Beauty Buys. W ramach konkursu zesp???? redakcyjny wraz z gronem ekspert??w z dziedziny kosmetyki i piel─?gnacji urody przetestowa?? ponad 2 tysi─?ce kosmetyk??w oraz akcesori??w do piel─?gnacji urody. Spo??r??d testowanych produkt??w eksperci wy??onili 288 absolutnie najlepszych.

Marka Cleanic ponownie otrzyma??a tytu?? Superbrands

Tytu?? zosta?? przyznany przez organizacj─? The Superbrands Ltd., kt??ra dzia??a obecnie w 87 krajach i co roku wy??ania najsilniejsze marki konsumenckie funkcjonuj─?ce na lokalnych rynkach.

Superbrands dla marki Cleanic

W tym roku ju?? po raz ??smy w Polsce mi─?dzynarodowa organizacja The Superbrands Ltd., dzia??aj─?ca obecnie w 87 krajach, wy??oni??a najsilniejsze marki konsumenckie obecne na polskim rynku.

Srebrny tytu?? Per??y Rynku FMCG 2013 dla chusteczek do higieny intymnej z ekstraktem z p??atk??w r????y!

Badanie Ô??Per??y Rynku FMCGÔ?Ł od siedmiu lat wskazuje najlepsze nowo??ci rynkowe. Unikatow─? cech─? konkursu jest to, ??e g??osuj─? w nim detali??ci, ludzie na co dzie?? pracuj─?cy za sklepow─? p????k─?, najlepiej znaj─?cy zapotrzebowanie konsument??w. Dzi─?ki temu wynik g??osowania odzwierciedla, kt??re produkty ciesz─? si─? najlepsz─? jako??ci─? w stosunku do ceny i s─? najch─?tniej wybierane przez klient??w. Badanie zbudowa??o sw??j presti?? na pe??nym obiektywizmie danych - ka??da ankieta wype??niona przez w??a??cicieli i kierownik??w sklep??w, trafia bezpo??rednio do instytutu GfK Polonia, kt??ry przeprowadza badanie.

Najlepszy produkt - Wyb??r Konsument??w 2013 Ô?? srebrny i br─?zowy medal dla Cleanic

W styczniu 2013 roku dwie nowo??ci Cleanic: Od??wie??aj─?ce chusteczki do higieny intymnej z ekstraktem z p??atk??w r????y i Chusteczki do demakija??u Professional Anti Age 35+ zdoby??y srebrny i br─?zowy medal w og??lnopolskim badaniu konsumenckim "Najlepszy produkt - Wyb??r Konsument??w 2013".

Tytu?? Kosmetyk Wszech Czas??w dla chusteczek Cleanic Intimate z wyci─?giem z rumianku!

Ju?? trzeci raz Wiza??.pl przyzna?? tytu??y Kosmetyk Wszech Czas??w! Wyboru jak zwykle dokona??y u??ytkowniczki portalu, rzetelnie recenzuj─?c kosmetyki i przyznaj─?c im oceny. Warto podkre??li─?, ??e Kosmetyk Wszech Czas??w to jedyna nagroda, przyznawana przez jury w postaci blisko 50 tysi─?cy u??ytkowniczek.

Kolejny SUPERPRODUKT 2007 - dla linii Cleanic Intimate

Gama produkt??w do higieny intymnej Cleanic Intimate zosta??a w styczniu nagrodzona presti??ow─? statuetk─? SUPERPRODUKT 2007 ??wiata Kobiety. Mleczne emulsje i chusteczki do higieny intymnej zwyci─???y??y w kategorii Artyku??y higieniczne, pokonuj─?c siedemnastu innych kandydat??w. Linia zyska??a uznanie jury za Ô??kompleksow─? piel─?gnacj─?, jak─? zapewnia ka??dej kobiecieÔ?Ł.

Emulsje Cleanic Intimate nagrodzone w konkursie Per??y Rynku FMCG 2010

Mleczne emulsje Cleanic Intimate otrzyma??y wyr????nienie w kategorii "Artyku??y higieniczne dla kobiet" w presti??owym konkursie Per??y Rynku FMCG magazynu Wiadomo??ci Handlowe.

P??atki Cleanic ulubionymi p??atkami Polek!

P??atki kosmetyczne Cleanic s─? ulubion─? mark─? Polek Ô?? wed??ug tegorocznych bada?? Kosmetyczka Polki najwi─?cej kobiet wytypowa??o w??a??nie nasze p??atki jako swoje ulubione. Gor─?co dzi─?kujemy za okazane nam zaufanie. Jest ono dla nas powodem do dumy, ale tak??e motywacj─? do nieustannego udoskonalania naszych produkt??w.

Nagrody Superprodukt 2007

W styczniu 2008 r. w konkursie SUPERPRODUKT 2007 organizowanym przez magazyn Mam Dziecko zwyci─???y??y a?? trzy produkty naszej firmy. Statuetk─? w kategorii Kosmetyki dla mam Ô?? podkategoria Kosmetyki piel─?gnacyjne Ô?? otrzyma??y nawil??ane p??atki do demakija??u Cleanic i chusteczki do peelingu Cleanic Clean O"Peel. Laureatem w kategorii Akcesoria dla dzieci i rodzic??w Ô?? podkategoria Chusteczki Ô?? zosta??y chusteczki do piel─?gnacji sk??ry dziecka Cleanic Dzidziu??.

Nagroda SUPERPRODUKT 2006 - Chusteczki do higieny intymnej Cleanic Intimate

Chusteczki zosta??y uznane za najlepszy kosmetyk do higieny intymnej dla mam przez specjalist??w z Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka oraz rodzic??w.

Producentem marki Cleanic
jest Harper Hygienics

relacje inwestorskie
znajduj─? si─? na stronie
www.harperhygienics.pl

Polityka prywatno??ci

zapisz si─? do newslettera
napisz do nas

podziel si─? na facebooku