produkty

chusteczki od??wie??aj─?ce

małe logo

chusteczki od??wie??aj─?ce

Wzmo??ona aktywno??─? fizyczna, d??uga podr????, spacer w ciep??y dzie?? Ô?? to sytuacje, kt??re cz─?sto powoduj─?, ??e si─? pocimy, a sk??ra d??oni jest lepka i wymaga od??wie??enia. Wp??ywa to znacz─?co na samopoczucie i pewno??─? siebie.

Marka Cleanic oferuje szeroki wyb??r nawil??anych chusteczek od??wie??aj─?cych, kt??re skutecznie oczyszcz─? d??onie i cia??o. S─? niezast─?pione wsz─?dzie tam, gdzie potrzebujesz natychmiastowego od??wie??enia: w czasie podr????y, spaceru czy upalnego dnia.

Antibacterial Saszetka

idealne na co dzie??

antibacterial PARADISE GARDEN

??agodne oczyszczanie z alantoin─?

CLEAN & FRESH

du??a paczka, idealna dla ca??ej rodziny

ANTIBACTERIAL

z p??ynem antybakteryjnym

ICE COOLING

z p??ynem antybakteryjnym i efektem ch??odz─?cym

PURE & GLAMOUR

z p??ynem antybakteryjnym, o kwiatowym zapachu z nut─? kokosa

CLEAN & CHIC

z p??ynem antybakteryjnym, o kwiatowym zapachu z nut─? pomara??czy

Junior

z p??ynem antybakteryjnym, o zapachu gumy balonowej

ANTIBACTERIAL TRAVEL PACK

z p??ynem antybakteryjnym, wi─?ksza chusteczka

Producentem marki Cleanic
jest Harper Hygienics

relacje inwestorskie
znajduj─? si─? na stronie
www.harperhygienics.pl

Polityka prywatno??ci

zapisz si─? do newslettera
napisz do nas

podziel si─? na facebooku