produkty

małe logo

p??atki bawe??niane

Staranne oczyszczanie jest pierwszym krokiem w d─???eniu do zdrowej i pe??nej blasku sk??ry twarzy. Dzi─?ki usuni─?ciu wszystkich zanieczyszcze?? i pozosta??o??ci po makija??u, Twoja sk??ra lepiej wch??onie sk??adniki od??ywcze zawarte w kosmetykach piel─?gnacyjnych.

P??atki kosmetyczne Cleanic to szeroka gama r????norodnych produkt??w wykonanych ze bawe??ny 100% wysokiej jako??ci. W po??─?czeniu z Twoim ulubionym kosmetykiem do demakija??u, dok??adnie oczyszcz─? twarz oraz okolice szyi i dekoltu. S─? wyj─?tkowo mi─?kkie i delikatne, dlatego mo??na stosowa─? je nawet do najbardziej wymagaj─?cych typ??w sk??ry.

 

Pure Effect

zmi─?kczone substancj─? Soft Touch

silk effect

g??adkie, z proteinami jedwabiu

sensitive

obszyte, z ekstraktem z aloesu

soft & comfort

g??adkie i puszyste

professional

ze struktur─? 3D

PARADISE GARDEN

oferta limitowana

Home Spa Rituals cotton & argan oil

100% bawe??ny z nawil??aj─?cym olejem arganowym

Home Spa Rituals cotton & aloe

z ekstraktem z aloesu

Home Spa Rituals organic cotton

z organicznej bawe??ny najwy??szej jako??ci

Home Spa Rituals cotton & bamboo

dwustronne p??atki, bawe??na i w????kno bambusa

małe logo

patyczki higieniczne

Patyczki higieniczne s─? niezb─?dne w codziennym oczyszczaniu oraz zabiegach piel─?gnacyjnych. Precyzyjnie usuwaj─? wszelkie zanieczyszczenia oraz pozosta??o??ci po kosmetykach do makija??u. Cleanic oferuje szerok─? gam─? patyczk??w higienicznych wykonanych ze 100% bawe??ny wysokiej jako??ci, kt??re zapewniaj─? skuteczne i bezpieczne oczyszczanie.

patyczki KOSMETYCZNE

wykonane w 100% z bawe??ny

patyczki PARADISE GARDEN

oferta limitowana

patyczki Home Spa rituals cotton & aloe

z dodatkiem koj─?cego ekstraktu z aloesu

patyczki SENSITIVE

wykonane w 100% z bawe??ny, z wyci─?giem z aloesu

patyczki do korekty makija??u

ze specjalnie wymodelowan─? ko??c??wk─?

patyczki DO DOK?üADNEGO OCZYSZCZANIA

ze specjalnie ????obion─? ko??c??wk─?

małe logo

chusteczki do demakija??u

Demakija?? odgrywa bardzo wa??n─? rol─? w codziennej piel─?gnacji twarzy. Niedok??adnie oczyszczona sk??ra stanowi barier─? dla substancji od??ywczych zawartych w kosmetykach piel─?gnacyjnych.

Chusteczki do demakija??u Cleanic s─? skutecznym sposobem oczyszczania i jednoczesnej piel─?gnacji twarzy. Ich specjalna struktura pozwala na dok??adne usuni─?cie brudu, a zawarty w nich p??yn micelarny poch??ania zanieczyszczenia. Dzi─?ki temu skutecznie usuwaj─? makija??, tak??e wodoodporny. Dodatkowo, chusteczki do demakija??u Cleanic zosta??y wzbogacone o piel─?gnacyjne sk??adniki aktywne dostosowane do r????nych typ??w sk??ry. Praktyczne opakowanie gwarantuje, ??e sprawdz─? si─? zar??wno w domu, jak i w podr????y.

oczyszczenie i ??agodzenie

dla sk??ry wra??liwej z p??ynem micelarnym, caresoftÔ?? i alantoin─?

oczyszczenie i nawil??enie

z p??ynem micelarnym, pantenolem i hydranovÔ??

oczyszczenie i od??ywienie

z p??ynem micelarnym i ekstraktem z kawioru

oczyszczenie i regeneracja

z p??ynem micelarnym, kolagenem i elastyn─?

anti-sebum

z p??ynem micelarnym, aloesem i formu??─? cynkow─?

anti-age

z p??ynem micelarnym i kwasem hialuronowym

małe logo

chusteczki do higieny intymnej

Okolice intymne s─? bardzo wra??liwe i nara??one na dzia??anie bakterii. Prawid??owa higiena intymna nie tylko zapewnia poczucie czysto??ci i ??wie??o??ci, ale r??wnie?? zmniejsza ryzyko pojawienia si─? podra??nie?? i infekcji.

Chusteczki do higieny intymnej Cleanic powsta??y z my??l─? o kobietach aktywnych i wymagaj─?cych, kt??re poszukuj─? skutecznych i zarazem wygodnych w u??yciu produkt??w. Gwarantuj─? b??yskawiczne od??wie??enie i d??ugotrwale uczucie czysto??ci. Zawieraj─? kwas mlekowy, kt??ry pomaga odtworzy─? naturaln─? flor─? bakteryjn─? stref intymnych. Praktyczne opakowanie mo??na mie─? zawsze przy sobie: w pracy, w podr????y, w czasie wakacji. Chusteczki Cleanic s─? biodegradowalne i sp??ukiwalne.

CHUSTECZKI DEO CONTROL

dla os??b z problemem nietrzymania moczu

CHUSTECZKI SUPER COMFORT

dla kobiet ze sk??onno??ci─? do podra??nie??

CHUSTECZKI SENSITIVE CARE

dla kobiet z delikatn─? i wra??liw─? sk??r─?

CHUSTECZKI EXTRA FRESH

dla kobiet potrzebuj─?cych skutecznego od??wie??enia

CHUSTECZKI PLUS

dla kobiet ze sk??onno??ci─? do infekcji bakteryjnych lub grzybiczych

małe logo

chusteczki dezodoruj─?ce

Pocenie si─? jest naturaln─? funkcj─? organizmu, jednak mo??e powodowa─? niekomfortowe samopoczucie. Szczeg??lnie sk??ra pod pachami jest miejscem, kt??re przysparza wielu problem??w. Ilo??─? gruczo????w potowych tam wyst─?puj─?ca jest tak du??a, ??e pachy wydzielaj─? znacznie wi─?cej nieprzyjemnego zapachu i ci─???ko zapobiec ich potliwo??ci.

Cleanic Deo to niezwykle wygodne po??─?czenie myj─?cej funkcji chusteczki oraz dzia??ania dezodoruj─?cego i antyperspiruj─?cego. Dwa, specjalnie skomponowane warianty zapachowe gwarantuj─? poczucie komfortu i pewno??ci siebie o ka??dej porze dnia.

DEO SOFT

z jonami srebra, o subtelnym zapachu

DEO FRESH

z jonami srebra, o ??wie??ym zapachu

małe logo

piel─?gnacyjny zmywacz do paznokci

?üadne i zadbane paznokcie to wa??ny aspekt atrakcyjnego wygl─?du ka??dej kobiety. P??ytka paznokcia jest bardzo delikatna i podatna na mikrourazy. Zmywacz do paznokci na bazie acetonu mo??e je dodatkowo os??abia─?, powoduj─?c ich ??amliwo??─? i rozdwajanie. Piel─?gnacyjny zmywacz do paznokci Cleanic skutecznie i dyskretnie zmyje odpry??ni─?ty lakier i jednocze??nie od??ywi paznokcie. Praktyczna forma - nawil??ona chusteczka w saszetce sprawia, ??e mo??esz mie─? go zawsze przy sobie.

PIEL─?GNACYJNY ZMYWACZ W CHUSTECZCE

z olejkiem migdalowym, witamin─? E i F

małe logo

chusteczki od??wie??aj─?ce

Wzmo??ona aktywno??─? fizyczna, d??uga podr????, spacer w ciep??y dzie?? Ô?? to sytuacje, kt??re cz─?sto powoduj─?, ??e si─? pocimy, a sk??ra d??oni jest lepka i wymaga od??wie??enia. Wp??ywa to znacz─?co na samopoczucie i pewno??─? siebie.

Marka Cleanic oferuje szeroki wyb??r nawil??anych chusteczek od??wie??aj─?cych, kt??re skutecznie oczyszcz─? d??onie i cia??o. S─? niezast─?pione wsz─?dzie tam, gdzie potrzebujesz natychmiastowego od??wie??enia: w czasie podr????y, spaceru czy upalnego dnia.

Antibacterial Saszetka

idealne na co dzie??

antibacterial PARADISE GARDEN

??agodne oczyszczanie z alantoin─?

CLEAN & FRESH

du??a paczka, idealna dla ca??ej rodziny

ANTIBACTERIAL

z p??ynem antybakteryjnym

ICE COOLING

z p??ynem antybakteryjnym i efektem ch??odz─?cym

PURE & GLAMOUR

z p??ynem antybakteryjnym, o kwiatowym zapachu z nut─? kokosa

CLEAN & CHIC

z p??ynem antybakteryjnym, o kwiatowym zapachu z nut─? pomara??czy

Junior

z p??ynem antybakteryjnym, o zapachu gumy balonowej

ANTIBACTERIAL TRAVEL PACK

z p??ynem antybakteryjnym, wi─?ksza chusteczka

małe logo

nawil??any papier toaletowy

Okolice intymne s─? bardzo wra??liwe i delikatne. Prawid??owa higiena tych okolic nie tylko zapewnia poczucie czysto??ci i ??wie??o??ci, ale r??wnie?? zmniejsza ryzyko pojawienia si─? podra??nie?? i infekcji. Nawil??any papier toaletowy to idealne uzupe??nienie codziennej higieny. Dzi─?ki zawarto??ci kwasu mlekowego oraz ekstraktu z rumianku delikatnie piel─?gnuje i oczyszcza okolice intymne. Papier jest biodegradowalny oraz sp??ukiwalny, mo??esz go wrzuca─? bez obaw do toalety. Dodatkowo opakowanie jest wyposa??one w zamkni─?cie typu pop-up, kt??re zapewnia komfort u??ytkowania oraz ??wie??o??─? produktu na d??u??ej. Produkt dost─?pny jest w dw??ch atrakcyjnych wzorach, si─?gnij po ten kt??ry pasuje do Twojej ??azienki.

mi─?kki i delikatny

z ekstraktem z rumianku i kwasem mlekowym

mi─?kki i delikatny

z ekstraktem z rumianku i kwasem mlekowym

Producentem marki Cleanic
jest Harper Hygienics

relacje inwestorskie
znajduj─? si─? na stronie
www.harperhygienics.pl

Polityka prywatno??ci

zapisz si─? do newslettera
napisz do nas

podziel si─? na facebooku