Paradise Garden

małe logo

paradise garden

W??r??d przepychu barwnych kwiat??w i ro??lin z tropikalnego ogrodu pojawiaj─? si─? kameleon i flaming. Limitowana seria opakowa?? Paradise Garden rozgrzewa intensywnymi kolorami i dekoruje przestrze?? ka??dej ??azienki.┬áNiezb─?dny zestaw, w kilku wzorach opakowa??, sk??ada si─? z chusteczek od??wie??aj─?cych Antibacterial, patyczk??w higienicznych i p??atk??w bawe??nianych. Chusteczki, dzi─?ki zawarto??ci p??ynu antybakteryjnego z alantoin─?, przyjemnie nawil??aj─?, pozostawiaj─?c efekt d??ugotrwa??ego komfortu. Delikatne p??atki kosmetyczne, z czystej bawe??ny, w po??─?czeniu z ulubionym kosmetykiem, u??atwi─? dok??adny demakija?? twarzy oraz okolic szyi i dekoltu. Patyczki higieniczne z mi─?kkiej bawe??ny pozwol─? na skuteczne i bezpieczne oczyszczanie.

Producentem marki Cleanic
jest Harper Hygienics

relacje inwestorskie
znajduj─? si─? na stronie
www.harperhygienics.pl

Polityka prywatno??ci

zapisz si─? do newslettera
napisz do nas

podziel si─? na facebooku